Lich Vạn Niên đổi ngày âm dương

Ngày dương lịch: Ngày 17 tháng 12 năm 2018
Ngày âm lịch: Ngày 11 tháng 11 năm 2018. Ngày Qúy Mùi, tháng Giáp Tí, năm Mậu Tuất
Ngày Hắc đạo
Giờ Hoàng Đạo: Nhâm Tí, Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Tân Dậu
Giờ Hắc Đạo: Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Tiết khí: Giữa: Đại tuyết (Tuyết dày) - Đông chí (Giữa đông)
Xuất hành:
    Hỷ thần: Đông Nam
    Tài thần: chính Tây
    Kê thần: Tây Bắc
Hà Nội Mặt trời mọc lúc: 06:29 và lặn lúc: 17:15
TP.Hồ Chí Minh Mặt trời mọc lúc: 06:07 và lặn lúc: 17:31

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm