Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 27 tháng ba - ngày 2 tháng tư, 2017

Ngày 27 tháng ba - ngày 2 tháng tư, 2017

Thứ hai
27/3
[30/2]
Ngày Qúy Sửu
Tháng Qúy Mão
Năm đinh Dậu
Ngày Hắc đạo Sao: Câu Trận
Ngày Mộc Tang thạch Gỗ dâu
Sao Nguy  
Trực Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
- Xấu cho các việc giao dịch, châm chích, trồng tỉa.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Đông Bắc
Giờ Hoàng đạo Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Tân Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:56 18:07
TP.Hồ Chí Minh 05:55 18:01
Thứ ba
28/3
[1/3]
Ngày Giáp Dần
Tháng Giáp Thìn
Năm đinh Dậu
Ngày Bình thường Sao: Tư Mệnh
Ngày Thuỷ Đại khê thủy Nước giữa khe lớn
Sao Thất  
Trực Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
- Xấu cho các việc giao dịch, châm chích, trồng tỉa.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Đông Bắc
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất
Giờ Hắc đạo Bính Dần, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu, ất Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:55 18:07
TP.Hồ Chí Minh 05:54 18:01
Thứ tư
29/3
[2/3]
Ngày ất Mão
Tháng Giáp Thìn
Năm đinh Dậu
Ngày Bình thường Sao: Câu Trận
Ngày Thuỷ Đại khê thủy Nước giữa khe lớn
Sao Bích  
Trực Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.
- Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: chính Đông
Giờ Hoàng đạo Bính Tí, Mậu Dần, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Giờ Hắc đạo đinh Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:54 18:07
TP.Hồ Chí Minh 05:54 18:01
Thứ năm
30/3
[3/3]
Ngày Bính Thìn
Tháng Giáp Thìn
Năm đinh Dậu
Ngày Hoàng đạo Sao: Thanh Long
Ngày Thổ Sa trung thổ Ðất trong cát
Sao Khuê  
Trực Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối
- Xấu cho các việc chôn cất, đào giếng, lợp nhà
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: chính Đông
Giờ Hoàng đạo Canh Dần, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, Bính Thân, đinh Dậu, Kỷ Hợi
Giờ Hắc đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Tân Mão, Giáp Ngọ, ất Mùi, Mậu Tuất
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:53 18:08
TP.Hồ Chí Minh 05:53 18:01
Thứ sáu
31/3
[4/3]
Ngày đinh Tỵ
Tháng Giáp Thìn
Năm đinh Dậu
Ngày Hoàng đạo Sao: Minh Đường
Ngày Thổ Sa trung thổ Ðất trong cát
Sao Lâu  
Trực Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu
- Xấu cho các việc xuất vốn, hội họp, châm chích
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: chính Đông
Giờ Hoàng đạo Tân Sửu, Giáp Thìn, Bính Ngọ, đinh Mùi, Canh Tuất, Tân Hợi
Giờ Hắc đạo Canh Tí, Nhâm Dần, Qúy Mão, ất Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:52 18:08
TP.Hồ Chí Minh 05:53 18:01
Thứ bảy
1/4
[5/3]
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Giáp Thìn
Năm đinh Dậu
Ngày Bình thường Sao: Thiên Hình
Ngày Hoả Thiên thượng hỏa Lửa trên trời
Sao Vị  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Nam, Kê thần: chính Đông
Giờ Hoàng đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, ất Mão, Mậu Ngọ, Canh Thân, Tân Dậu
Giờ Hắc đạo Giáp Dần, Bính Thìn, đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:52 18:08
TP.Hồ Chí Minh 05:52 18:01
Chủ nhật
2/4
[6/3]
Ngày Kỷ Mùi
Tháng Giáp Thìn
Năm đinh Dậu
Ngày Hắc đạo Sao: Chu Tước
Ngày Hoả Thiên thượng hỏa Lửa trên trời
Sao Mão  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: chính Nam, Kê thần: chính Đông
Giờ Hoàng đạo Bính Dần, đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Giáp Tuất, ất Hợi
Giờ Hắc đạo Giáp Tí, ất Sửu, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Tân Mùi, Qúy Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:51 18:09
TP.Hồ Chí Minh 05:51 18:01

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm