Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 30 tháng tư - ngày 6 tháng năm, 2018

Ngày 30 tháng tư - ngày 6 tháng năm, 2018

Thứ hai
30/4
[15/3]
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Bính Thìn
Năm Mậu Tuất
Ngày Hoàng đạo Sao: Thanh Long
Ngày Thuỷ Trường lưu thủy Nước giữa dòng
Sao Tất  
Trực Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối
- Xấu cho các việc chôn cất, đào giếng, lợp nhà
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Nhâm Dần, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi
Giờ Hắc đạo Canh Tí, Tân Sửu, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Canh Tuất
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:29 18:18
TP.Hồ Chí Minh 05:37 18:03
Thứ ba
1/5
[16/3]
Ngày Qúy Tỵ
Tháng Bính Thìn
Năm Mậu Tuất
Ngày Hoàng đạo Sao: Minh Đường
Ngày Thuỷ Trường lưu thủy Nước giữa dòng
Sao Chủy  
Trực Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu
- Xấu cho các việc xuất vốn, hội họp, châm chích
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:28 18:18
TP.Hồ Chí Minh 05:37 18:03
Thứ tư
2/5
[17/3]
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Bính Thìn
Năm Mậu Tuất
Ngày Bình thường Sao: Thiên Hình
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao Sâm  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu
Giờ Hắc đạo Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:28 18:19
TP.Hồ Chí Minh 05:37 18:03
Thứ năm
3/5
[18/3]
Ngày ất Mùi
Tháng Bính Thìn
Năm Mậu Tuất
Ngày Hắc đạo Sao: Chu Tước
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao Tỉnh  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, đinh Sửu, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:27 18:19
TP.Hồ Chí Minh 05:36 18:03
Thứ sáu
4/5
[19/3]
Ngày Bính Thân
Tháng Bính Thìn
Năm Mậu Tuất
Ngày Bình thường Sao: Kinh Quỹ
Ngày Hoả Sơn hạ hỏa Lửa chân núi
Sao Quỷ  
Trực Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.
- Xấu cho các việc xuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, ất Mùi, Mậu Tuất
Giờ Hắc đạo Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, Bính Thân, đinh Dậu, Kỷ Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:26 18:19
TP.Hồ Chí Minh 05:36 18:03
Thứ bảy
5/5
[20/3]
Ngày đinh Dậu
Tháng Bính Thìn
Năm Mậu Tuất
Ngày Hoàng đạo Sao: Kim Được
Ngày Hoả Sơn hạ hỏa Lửa chân núi
Sao Liễu  
Trực Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.
- Xấu cho các việc xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Canh Tí, Nhâm Dần, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Kỷ Dậu
Giờ Hắc đạo Tân Sửu, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:26 18:20
TP.Hồ Chí Minh 05:36 18:04
Chủ nhật
6/5
[21/3]
Ngày Mậu Tuất
Tháng Bính Thìn
Năm Mậu Tuất
Ngày Hắc đạo Sao: Bạch Hổ
Ngày Mộc Bình địa mộc Gỗ đồng bằng
Sao Tinh  
Trực Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.
- Xấu cho các việc mở cửa hàng, may mặc, sửa kho, hội họp.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Giáp Dần, Bính Thìn, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, ất Mão, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:25 18:20
TP.Hồ Chí Minh 05:35 18:04

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm