Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 12 - 18 tháng tám,năm 2019

Ngày 12 - 18 tháng tám,năm 2019

Thứ hai
12/8
[12/7]
Ngày Tân Tỵ
Tháng Nhâm Thân
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Kim Được
Ngày Kim Bạch lạp kim Kim bạch lạp
Sao Nguy  
Trực Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.
- Xấu cho các việc an táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Kê thần: Tây
Giờ Hoàng đạo Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Giáp Ngọ, ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi
Giờ Hắc đạo Mậu Tí, Canh Dần, Tân Mão, Qúy Tỵ, Bính Thân, đinh Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:36 18:26
TP.Hồ Chí Minh 05:45 18:11
Thứ ba
13/8
[13/7]
Ngày Nhâm Ngọ
Tháng Nhâm Thân
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo Sao: Bạch Hổ
Ngày Mộc Dương liễu mộc Gỗ dương liễu
Sao Thất  
Trực Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
- Xấu cho các việc giao dịch, châm chích, trồng tỉa.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Canh Tí, Tân Sửu, Qúy Mão, Bính Ngọ, Mậu Thân, Kỷ Dậu
Giờ Hắc đạo Nhâm Dần, Giáp Thìn, ất Tỵ, đinh Mùi, Canh Tuất, Tân Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:37 18:25
TP.Hồ Chí Minh 05:45 18:10
Thứ tư
14/8
[14/7]
Ngày Qúy Mùi
Tháng Nhâm Thân
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Ngọc Đường
Ngày Mộc Dương liễu mộc Gỗ dương liễu
Sao Bích  
Trực Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.
- Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Tân Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:37 18:25
TP.Hồ Chí Minh 05:45 18:10
Thứ năm
15/8
[15/7]
Ngày Giáp Thân
Tháng Nhâm Thân
Năm Kỷ Hợi
Ngày Bình thường Sao: Thiên Lao
Ngày Thuỷ Tuyền trung thủy Nước trong khe
Sao Khuê  
Trực Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối
- Xấu cho các việc chôn cất, đào giếng, lợp nhà
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất
Giờ Hắc đạo Bính Dần, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu, ất Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:37 18:24
TP.Hồ Chí Minh 05:45 18:10
Thứ sáu
16/8
[16/7]
Ngày ất Dậu
Tháng Nhâm Thân
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Thuỷ Tuyền trung thủy Nước trong khe
Sao Lâu  
Trực Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu
- Xấu cho các việc xuất vốn, hội họp, châm chích
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Bính Tí, Mậu Dần, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Giờ Hắc đạo đinh Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:38 18:23
TP.Hồ Chí Minh 05:45 18:09
Thứ bảy
17/8
[17/7]
Ngày Bính Tuất
Tháng Nhâm Thân
Năm Kỷ Hợi
Ngày Bình thường Sao: Tư Mệnh
Ngày Thổ Ốc thượng thổ Ðất trên mái nhà
Sao Vị  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Canh Dần, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, Bính Thân, đinh Dậu, Kỷ Hợi
Giờ Hắc đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Tân Mão, Giáp Ngọ, ất Mùi, Mậu Tuất
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:38 18:23
TP.Hồ Chí Minh 05:45 18:09
Chủ nhật
18/8
[18/7]
Ngày đinh Hợi
Tháng Nhâm Thân
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo Sao: Câu Trận
Ngày Thổ Ốc thượng thổ Ðất trên mái nhà
Sao Mão  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Tân Sửu, Giáp Thìn, Bính Ngọ, đinh Mùi, Canh Tuất, Tân Hợi
Giờ Hắc đạo Canh Tí, Nhâm Dần, Qúy Mão, ất Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:38 18:22
TP.Hồ Chí Minh 05:45 18:08

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm