Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 2 - 8 tháng mười hai,năm 2019

Ngày 2 - 8 tháng mười hai,năm 2019

Thứ hai
2/12
[7/11]
Ngày Qúy Dậu
Tháng Bính Tí
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Minh Đường
Ngày Kim Kiếm phong kim Sắt đầu kiếm
Sao Nguy  
Trực Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.
- Xấu cho các việc an táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Tây Nam
Giờ Hoàng đạo Nhâm Tí, Giáp Dần, ất Mão, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Tân Dậu
Giờ Hắc đạo Qúy Sửu, Bính Thìn, đinh Tỵ, Canh Thân, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:20 17:11
TP.Hồ Chí Minh 05:59 17:26
Thứ ba
3/12
[8/11]
Ngày Giáp Tuất
Tháng Bính Tí
Năm Kỷ Hợi
Ngày Bình thường Sao: Thiên Hình
Ngày Hoả Sơn đầu hỏa Lửa trên đỉnh núi
Sao Thất  
Trực Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
- Xấu cho các việc giao dịch, châm chích, trồng tỉa.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Tây Nam
Giờ Hoàng đạo Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Qúy Dậu, ất Hợi
Giờ Hắc đạo Giáp Tí, ất Sửu, đinh Mão, Canh Ngọ, Tân Mùi, Giáp Tuất
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:20 17:11
TP.Hồ Chí Minh 05:59 17:26
Thứ tư
4/12
[9/11]
Ngày ất Hợi
Tháng Bính Tí
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo Sao: Chu Tước
Ngày Hoả Sơn đầu hỏa Lửa trên đỉnh núi
Sao Bích  
Trực Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.
- Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: Tây Nam
Giờ Hoàng đạo đinh Sửu, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, Bính Tuất, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Giáp Thân, ất Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:21 17:11
TP.Hồ Chí Minh 06:00 17:26
Thứ năm
5/12
[10/11]
Ngày Bính Tí
Tháng Bính Tí
Năm Kỷ Hợi
Ngày Bình thường Sao: Kinh Quỹ
Ngày Thuỷ Giản hạ thủy Nước dưới lạch
Sao Khuê  
Trực Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối
- Xấu cho các việc chôn cất, đào giếng, lợp nhà
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: Tây Nam
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Tân Mão, Giáp Ngọ, Bính Thân, đinh Dậu
Giờ Hắc đạo Canh Dần, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, ất Mùi, Mậu Tuất, Kỷ Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:22 17:11
TP.Hồ Chí Minh 06:00 17:26
Thứ sáu
6/12
[11/11]
Ngày đinh Sửu
Tháng Bính Tí
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Kim Được
Ngày Thuỷ Giản hạ thủy Nước dưới lạch
Sao Lâu  
Trực Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu
- Xấu cho các việc xuất vốn, hội họp, châm chích
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: Tây
Giờ Hoàng đạo Nhâm Dần, Qúy Mão, ất Tỵ, Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi
Giờ Hắc đạo Canh Tí, Tân Sửu, Giáp Thìn, Bính Ngọ, đinh Mùi, Kỷ Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:22 17:12
TP.Hồ Chí Minh 06:01 17:27
Thứ bảy
7/12
[12/11]
Ngày Mậu Dần
Tháng Bính Tí
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo Sao: Bạch Hổ
Ngày Thổ Thành đầu thổ Ðất đầu thành
Sao Vị  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Nam, Kê thần: Tây
Giờ Hoàng đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, Bính Thìn, đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất
Giờ Hắc đạo Giáp Dần, ất Mão, Mậu Ngọ, Canh Thân, Tân Dậu, Qúy Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:23 17:12
TP.Hồ Chí Minh 06:01 17:27
Chủ nhật
8/12
[13/11]
Ngày Kỷ Mão
Tháng Bính Tí
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Ngọc Đường
Ngày Thổ Thành đầu thổ Ðất đầu thành
Sao Mão  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: chính Nam, Kê thần: Tây
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, Bính Dần, đinh Mão, Canh Ngọ, Tân Mùi, Qúy Dậu
Giờ Hắc đạo ất Sửu, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Giáp Tuất, ất Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:24 17:12
TP.Hồ Chí Minh 06:02 17:27

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm