Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 21 - 27 tháng mười,năm 2019

Ngày 21 - 27 tháng mười,năm 2019

Thứ hai
21/10
[23/9]
Ngày Tân Mão
Tháng Giáp Tuất
Năm Kỷ Hợi
Ngày Bình thường Sao: Câu Trận
Ngày Mộc Tùng bách mộc Gỗ tùng Bách
Sao Trương  
Trực Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.
- Xấu cho các việc xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, ất Mùi, đinh Dậu
Giờ Hắc đạo Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:56 17:25
TP.Hồ Chí Minh 05:45 17:30
Thứ ba
22/10
[24/9]
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Giáp Tuất
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Thanh Long
Ngày Thuỷ Trường lưu thủy Nước giữa dòng
Sao Dực  
Trực Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.
- Xấu cho các việc mở cửa hàng, may mặc, sửa kho, hội họp.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Nhâm Dần, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi
Giờ Hắc đạo Canh Tí, Tân Sửu, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Canh Tuất
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:57 17:25
TP.Hồ Chí Minh 05:45 17:30
Thứ tư
23/10
[25/9]
Ngày Qúy Tỵ
Tháng Giáp Tuất
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Minh Đường
Ngày Thuỷ Trường lưu thủy Nước giữa dòng
Sao Chẩn  
Trực Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.
- Xấu cho các việc hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:57 17:24
TP.Hồ Chí Minh 05:45 17:30
Thứ năm
24/10
[26/9]
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Giáp Tuất
Năm Kỷ Hợi
Ngày Bình thường Sao: Thiên Hình
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao Giác  
Trực Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.
- Xấu cho các việc kiện tụng, mai táng, châm chích, di cư.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu
Giờ Hắc đạo Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:57 17:23
TP.Hồ Chí Minh 05:45 17:29
Thứ sáu
25/10
[27/9]
Ngày ất Mùi
Tháng Giáp Tuất
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo Sao: Chu Tước
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao Cang  
Trực Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.
- Xấu cho các việc an táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, đinh Sửu, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:58 17:23
TP.Hồ Chí Minh 05:45 17:29
Thứ bảy
26/10
[28/9]
Ngày Bính Thân
Tháng Giáp Tuất
Năm Kỷ Hợi
Ngày Bình thường Sao: Kinh Quỹ
Ngày Hoả Sơn hạ hỏa Lửa chân núi
Sao Đê  
Trực Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.
- Xấu cho các việc giao dịch, châm chích, trồng tỉa.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, ất Mùi, Mậu Tuất
Giờ Hắc đạo Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, Bính Thân, đinh Dậu, Kỷ Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:58 17:22
TP.Hồ Chí Minh 05:45 17:28
Chủ nhật
27/10
[29/9]
Ngày đinh Dậu
Tháng Giáp Tuất
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Kim Được
Ngày Hoả Sơn hạ hỏa Lửa chân núi
Sao Phòng  
Trực Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.
- Xấu cho các việc nhậm chức, châm chích, đào giếng, kiện thưa.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Canh Tí, Nhâm Dần, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Kỷ Dậu
Giờ Hắc đạo Tân Sửu, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 05:59 17:21
TP.Hồ Chí Minh 05:46 17:28

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm