Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 24 - 30 tháng mười hai,năm 2018

Ngày 24 - 30 tháng mười hai,năm 2018

Thứ hai
24/12
[18/11]
Ngày Canh Dần
Tháng Giáp Tí
Năm Mậu Tuất
Ngày Hắc đạo Sao: Bạch Hổ
Ngày Mộc Tùng bách mộc Gỗ tùng Bách
Sao Tâm  
Trực Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.
- Xấu cho các việc chôn cất, thưa kiện, xuất vốn, nhậm chức.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Tây Nam, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Bính Tí, đinh Sửu, Canh Thìn, Tân Tỵ, Qúy Mùi, Bính Tuất
Giờ Hắc đạo Mậu Dần, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, ất Dậu, đinh Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:33 17:19
TP.Hồ Chí Minh 06:10 17:35
Thứ ba
25/12
[19/11]
Ngày Tân Mão
Tháng Giáp Tí
Năm Mậu Tuất
Ngày Hoàng đạo Sao: Ngọc Đường
Ngày Mộc Tùng bách mộc Gỗ tùng Bách
Sao  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: Tây Nam, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, ất Mùi, đinh Dậu
Giờ Hắc đạo Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:33 17:19
TP.Hồ Chí Minh 06:11 17:35
Thứ tư
26/12
[20/11]
Ngày Nhâm Thìn
Tháng Giáp Tí
Năm Mậu Tuất
Ngày Bình thường Sao: Thiên Lao
Ngày Thuỷ Trường lưu thủy Nước giữa dòng
Sao  
Trực Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.
- Xấu cho các việc xuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: Tây Bắc
Giờ Hoàng đạo Nhâm Dần, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi
Giờ Hắc đạo Canh Tí, Tân Sửu, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Canh Tuất
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:34 17:20
TP.Hồ Chí Minh 06:11 17:36
Thứ năm
27/12
[21/11]
Ngày Qúy Tỵ
Tháng Giáp Tí
Năm Mậu Tuất
Ngày Hắc đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Thuỷ Trường lưu thủy Nước giữa dòng
Sao Đẩu  
Trực Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.
- Xấu cho các việc xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:34 17:20
TP.Hồ Chí Minh 06:12 17:36
Thứ sáu
28/12
[22/11]
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Giáp Tí
Năm Mậu Tuất
Ngày Bình thường Sao: Tư Mệnh
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao Ngưu  
Trực Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.
- Xấu cho các việc mở cửa hàng, may mặc, sửa kho, hội họp.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu
Giờ Hắc đạo Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:34 17:21
TP.Hồ Chí Minh 06:12 17:37
Thứ bảy
29/12
[23/11]
Ngày ất Mùi
Tháng Giáp Tí
Năm Mậu Tuất
Ngày Hắc đạo Sao: Câu Trận
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao Nữ  
Trực Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.
- Xấu cho các việc hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, đinh Sửu, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:35 17:21
TP.Hồ Chí Minh 06:12 17:37
Chủ nhật
30/12
[24/11]
Ngày Bính Thân
Tháng Giáp Tí
Năm Mậu Tuất
Ngày Hoàng đạo Sao: Thanh Long
Ngày Hoả Sơn hạ hỏa Lửa chân núi
Sao  
Trực Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.
- Xấu cho các việc kiện tụng, mai táng, châm chích, di cư.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, ất Mùi, Mậu Tuất
Giờ Hắc đạo Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, Bính Thân, đinh Dậu, Kỷ Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:35 17:22
TP.Hồ Chí Minh 06:13 17:38

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm