Lich Vạn Niên tuần từ Ngày 25 tháng hai - ngày 3 tháng ba, 2019

Ngày 25 tháng hai - ngày 3 tháng ba, 2019

Thứ hai
25/2
[21/1]
Ngày Qúy Tỵ
Tháng Bính Dần
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Kim Được
Ngày Thuỷ Trường lưu thủy Nước giữa dòng
Sao Nguy  
Trực Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.
- Xấu cho các việc khai trương, xuất nhập tài vật, giá thú, động thở.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Tây, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Qúy Sửu, Bính Thìn, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Giáp Dần, ất Mão, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:22 17:56
TP.Hồ Chí Minh 06:12 18:00
Thứ ba
26/2
[22/1]
Ngày Giáp Ngọ
Tháng Bính Dần
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo Sao: Bạch Hổ
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao Thất  
Trực Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.
- Xấu cho các việc xuất hành, thưa kiện, châm chích, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Giáp Tí, ất Sửu, đinh Mão, Canh Ngọ, Nhâm Thân, Qúy Dậu
Giờ Hắc đạo Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tỵ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:21 17:57
TP.Hồ Chí Minh 06:11 18:00
Thứ tư
27/2
[23/1]
Ngày ất Mùi
Tháng Bính Dần
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hoàng đạo Sao: Ngọc Đường
Ngày Kim Sa trung kim Vàng trong cát
Sao Bích  
Trực Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.
- Xấu cho các việc xuất nhập vốn liếng, khai kho, an sàng.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Bắc, Tài thần: Đông Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Giáp Thân, Bính Tuất, đinh Hợi
Giờ Hắc đạo Bính Tí, đinh Sửu, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Qúy Mùi, ất Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:21 17:57
TP.Hồ Chí Minh 06:11 18:00
Thứ năm
28/2
[24/1]
Ngày Bính Thân
Tháng Bính Dần
Năm Kỷ Hợi
Ngày Bình thường Sao: Thiên Lao
Ngày Hoả Sơn hạ hỏa Lửa chân núi
Sao Khuê  
Trực Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.
- Xấu cho các việc mở cửa hàng, may mặc, sửa kho, hội họp.
Xuất hành Hỷ thần: Tây Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Mậu Tí, Kỷ Sửu, Nhâm Thìn, Qúy Tỵ, ất Mùi, Mậu Tuất
Giờ Hắc đạo Canh Dần, Tân Mão, Giáp Ngọ, Bính Thân, đinh Dậu, Kỷ Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:20 17:57
TP.Hồ Chí Minh 06:10 18:00
Thứ sáu
1/3
[25/1]
Ngày đinh Dậu
Tháng Bính Dần
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo Sao: NGuyên Vũ
Ngày Hoả Sơn hạ hỏa Lửa chân núi
Sao Lâu  
Trực Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.
- Xấu cho các việc hội họp, châm chích, giá thú, làm chuồng lục súc, khai trương.
Xuất hành Hỷ thần: chính Nam, Tài thần: chính Đông, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Canh Tí, Nhâm Dần, Qúy Mão, Bính Ngọ, đinh Mùi, Kỷ Dậu
Giờ Hắc đạo Tân Sửu, Giáp Thìn, ất Tỵ, Mậu Thân, Canh Tuất, Tân Hợi
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:19 17:58
TP.Hồ Chí Minh 06:10 18:01
Thứ bảy
2/3
[26/1]
Ngày Mậu Tuất
Tháng Bính Dần
Năm Kỷ Hợi
Ngày Bình thường Sao: Tư Mệnh
Ngày Mộc Bình địa mộc Gỗ đồng bằng
Sao Vị  
Trực Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.
- Xấu cho các việc kiện tụng, mai táng, châm chích, di cư.
Xuất hành Hỷ thần: Đông Nam, Tài thần: chính Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo Giáp Dần, Bính Thìn, đinh Tỵ, Canh Thân, Tân Dậu, Qúy Hợi
Giờ Hắc đạo Nhâm Tí, Qúy Sửu, ất Mão, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Nhâm Tuất
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:18 17:58
TP.Hồ Chí Minh 06:10 18:01
Chủ nhật
3/3
[27/1]
Ngày Kỷ Hợi
Tháng Bính Dần
Năm Kỷ Hợi
Ngày Hắc đạo Sao: Câu Trận
Ngày Mộc Bình địa mộc Gỗ đồng bằng
Sao Mão  
Trực Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.
- Xấu cho các việc an táng, giá thú, nhậm chức, xuất nhập tài vật
Xuất hành Hỷ thần: Đông Bắc, Tài thần: chính Nam, Kê thần: (Lên trời)
Giờ Hoàng đạo ất Sửu, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Tân Mùi, Giáp Tuất, ất Hợi
Giờ Hắc đạo Giáp Tí, Bính Dần, đinh Mão, Kỷ Tỵ, Nhâm Thân, Qúy Dậu
Mặt trời Giờ mọc Giờ lặn
Hà Nội 06:18 17:59
TP.Hồ Chí Minh 06:09 18:01

Tìm nhanh lịch
Ngày Tháng Năm